Phương đông auto

Phục vụ tất cả các ngày trong tuần


HOTLINE 24/24h : (024)85.8765.99 - 0985.546.546

0 - Giỏ hàng của tôi
Chào mừng quý khách đến với website Phuongdongauto.net. phuongdongauto.com Phương Đông Auto cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, rẻ nhất. Xin cảm ơn
Xem tin tức

Thủ tục 2014 về việc sử dụng xe ngoại giao (Đăng lúc : 10:10 04/03/2014 - Số lượt xem : 2,285)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/TCHQ-TXNK
V/v thủ tục thuế đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao
    

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0262/HQBRVT-TXNK ngày 24/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc xác định thời điểm chuyển nhượng và xác định trị giá tính thuế đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao (không gửi kèm hồ sơ). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10029/VPCP-KTTH thì đối với xe ô tô, xe gắn máy mang biển số nước ngoài, biển số ngoại giao chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định từ ngày 01/01/2014 sẽ không được thực hiện mà giao cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ và xử lý nghiêm (kể cả xử lý tịch thu) theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ gốc của chiếc xe để xác định chiếc xe có thuộc đối tượng được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hay không. Nếu được phép chuyển nhượng thì xác định thời điểm thay đổi mục đích sử dụng để làm căn cứ tính thuế thực hiện theo các công văn số: 6648/BTC-TCHQ ngày 25/5/2013, công văn số 7057/BTC-TCHQ ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định và công văn số 4787/TCHQ-GSQL ngày 15/8/2013 của Tổng cục Hải quan. Về trị giá tính thuế thực hiện theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc trực tiếp và đề nghị Tổng Lãnh sự quán Nga tại Việt Nam cung cấp chứng từ, tài liệu hợp pháp về trị giá mua đối với chiếc xe nêu trên để tham khảo xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).
    

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


Hoàng Việt Cường

Tin tức mới cùng chủ đề